Ettevõtte asutamise avalduse eest tasumiseks on aega 2 tundi. Asutamise avaldus püsib maksmata staatuses aktiivsena senikaua, kuni sa brauserit ei sulge, makse lehte ei värskenda, ega lehelt ei lahku.

Kui sul läks maksmiseni jõudmiseks kauem aega või lahkusid kogemata lehelt, tuleb avaldus uuesti koostada.

Kas te leidsite oma vastuse?