Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ütleb, et tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kellel on omandi või muul viisil ettevõtte kontrollimise kaudu valitsev mõju füüsilise või juriidilise isiku üle, või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse.

Äriühingute puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes kokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet piisava protsendi ulatuses, osaluse või hääleõiguse kaudu.

Seaduse kohaselt on otsene osalus kontrolli teostamise viis, mille kohaselt füüsiline isik omab ettevõttes vähemalt üle 25% osalust; kaudne osalus on kontrolli teostamise viis, mille kohaselt füüsilise isiku kontrolli all olev äriühing või mitu sama füüsilise isiku kontrolli all olevat äriühingut omavad üle 25% osalust. Loe lähemalt siit.

Kas te leidsite oma vastuse?