Registreerimise ebaõnnestumise e-kirja saamisel Unicountilt leiad lisatud kohtumäärusest avalduse tagasilükkamise põhjuse. Loe läbi kohtumäärus ja tee oma firma andmetes vajalikud muudatused. Selleks logi Unicounti sisse e-kirjas oleva lingi kaudu.

Pane tähele, et muudatuste tegemiseks on antud tähtaeg, peale seda loetakse juba makstud riigilõiv riigi tuludesse ja raha tagasi saada ei ole võimalik.

Kas te leidsite oma vastuse?