Eesti Politsei kontrollib avalduse esitanute tausta ja teavitab sind e-kirja teel oma otsusest. Digitaalse isikutunnistuse kättesaamiseks võib kuluda 6-8 nädalat avalduse esitamisest.

Kas te leidsite oma vastuse?