Kõik kollektsioonid
Osaühingu asutamine
Üldine
Millise osaühingu saab veebirakenduses asutada?
Millise osaühingu saab veebirakenduses asutada?
Unicount avatar
Autorilt Unicount
Värskendatud üle nädala tagasi

Unicounti veebirakenduses on võimalik elektroonilise kiirmenetluse teel asutada osakapitali sissemakseta osaühing, millel on üks füüsilisest isikust asutaja ja juhatuse liige.

Asutaja ja juhatuse liige (ühes isikus) peab olema võimeline asutamise avaldust digitaalallkirjaga kinnitama. Toetatud on Eesti Smart-ID, ID-kaart, mobiil-ID ja digi-ID (sh e-residendi digi-ID). Ilma korrektse digitaalallkirjata avaldust Tartu Maakohtu registriosakond menetlusse ei võta.

Osaühingu põhikirjas määratud tulevane osakapital peab olema vahemikus 2500 kuni 25 000 eurot.

Kahe ja enama asutajaga osaühingu asutamine ning osakapitali sissemakse pole veel võimalik kasutatava Äriregistri API liidese tõttu.

Samuti ei sobi Unicounti teenus mitterahalise sissemakse soovi korral, kasutatav tüüppõhikiri näeb ette ainult rahalised sissemaksed osakapitali.

Kas see vastas teie küsimusele?