Kõik Unicounti abil enne 1. juulit asutatud osaühingud peavad esitama oma majandusaasta aruande 30. juuniks järgneval aastal. 1. juulil või hiljem asutatud osaühingud võivad oma esimese majandusaasta aruande esitada ka hiljem, ülejärgmise aasta 30. juuniks.

Käibemaksu registreeringuga firmad peavad esitama oma tulu-ja sotsiaalmaksu deklaratsioonid iga järgneva kuu 10ndaks kuupäevaks ja käibemaksudeklaratsiooni järgneva kuu 20ndaks kuupäevaks.

Kas te leidsite oma vastuse?