Eesti firmad peavad tulumaksu kinni pidama dividendide jaotamisel ja juhatuse liikmele tasude maksmisel. Juhatuse liikme tasult tuleb tasuda ka sotsiaalmaksu. Firma töötajatele ja töövõtulepingu alusel töötavatele isikutele töötasude maksmisel tuleb lisaks tulumaksule ja sotsiaalmaksule kinni pidada ka töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

Kui firmal on Eesti käibemaksu number, tuleb igal kuul tasuda Maksuametile käibemaksu vastavalt esitatud deklaratsioonile.

Kas te leidsite oma vastuse?