Osaühingu registreerimise protsess põhineb Äriregistri teenusel, Unicount edastab sinu poolt digitaalallkirjastatud asutamisavalduse Äriregistrile ning maksab osaühingu kiirmenetlusega asutamise eest riigilõivu Rahandusministeeriumile.

Unicounti veebirakendus valmistab asutamisavalduse ette sinu poolt sisestatud andmete alusel. Asutamisavaldust kontrollib Tartu maakohtu registriosakond, kohtunikuabi otsustab kas avalduses toodud andmed ja valitud osaühingu nimi on sobivad või mitte.

Kas te leidsite oma vastuse?