Unicounti osaühingu asutamise teenust saavad kasutada täisealised isikud, kellel on Eesti digitaalne identiteet koos digitaalallkirja võimalusega.

Unicount ei paku teenuseid isikutele, kes on rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirjas.

Kas te leidsite oma vastuse?